LABKYL

KYLINSTALLATIONERVi har goda kunskaper om Lean filosofi inom sjukvård ” Lean Healthcare”Detta innebär att skapa maximalt kundvärde

med tanke på kundens resursersom innebär att använda båda arbetstid och energi på ett smartare sätt

utan att tömma på kvalitét. Detta leder till bättre kvalitet och resultat som ger lägre

kostnader och kortare arbetstid för våra vårdgivare.


LABKYL OCH FRYS


SERVICE & UNDERHÅLL

Installationer och reparationer

labkyl och frys


LIVSMEDELSKYL

SERVICE & UNDERHÅLL


Klimatanläggningar i butiker

restauranger och skolkök. Installationer och reparationer

kyl och frys

Värmepumpar

VÄRMEPUMPAR

SERVICE & UNDERHÅLL


Installationer och reparationer

i stort sett av alla typer och modeller av luftvärmepumpar.

 I medel stora fastigheter och villor

KONTAKTA OSS


VÅRA KYLTJÄNSTER


SERVICES & UNDERHÅLL


Kylinstallation & reparationer av klimatkyla

Jourutryckning utanför ordinarie arbetstid

Läcksökning och årsrapportering