Medicinteknisk service med

Fokus på kvalitet 

Bästa service och underhåll

Tillgänglighet och Flexibilitet


Hållbara konsulttjänster inom medicinteknik

Lean Healthcare och dess filosofi med hållbar medicinteknisk service är vår expertis. 

Med våra tjänster kan ni på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt skapa en grund för

tillväxt med vårdgivare och kvalitet i fokus. 


Service & underhåll

Service & underhåll

Labkyl & Kylinstallationer

Labkyl & Kylinstallationer

Serviceavtal

Serviceavtal

OM OSS


Kundvård och kvalitet

är drivkraften i vår verksamhet

Vi vill utmärka oss som en oberoende serviceorganisation där kunderna helst väljer att anlita oss när det gäller service av medicintekniska utrustningar, projektering, utbildning och rådgivning inom hälso- och sjukvårdssektorn i Sverige.


Våra medicintekniska ingenjörs engagemang och kunskap ska säkra kundtillfredsställelsen och utgör grunden för ytterligare tillväxt.Teckna ett serviceavtal som passar din verksamhet


Vi skräddarsy ett serviceavtal som passar bäst er.

Serviceavtal ger er

Trygghet & Kvalitet

Teckna

serviceavtal med oss och luta dig lugn och trygg bakåt. 


Vi erbjuder kundspecifika serviceavtal som kan innehålla följande:


Elsäkerhet test (vid behov)

 Genomgång av utrustning

Rengöring av utrustning

Kalibrering (vid behov)