Vår affärsgrund

baseras på att leverera kostnadseffektiv och bästa service tillgänglighet och flexibilitet.

Serviceprojektering, utbildning och rådgivning. 


Våra kärnvärden 

är kundfokus och kvalitet, detta är drivkraften i våran organisation.

Garanti för levererade service och tjänster som lever upp till våra kunders förväntningar.Vi är medicintekniska ingenjörer som jobbar  professionellt och affärsmässigt, vi är utbildade i lean filosofi inom vården.

Med detta vill vi säga att underhållskostnaderna för dina apparater kan reduceras med upp till 30 %


Ni kommer aldrig behöva betala för onödig tid vid servicetillfällen.

Detta bland annat eftersom du inte kommer att behöva ta apparaten ur tjänst i onödan.


Därför rekommendera vi dig att kontakta oss och bli vår nästa uppdragsgivare.

Ni kommer få det bästa av service, tillgänglighet och flexibilitet.


We are a company of health technology professionals who are also experts in “lean philosophy”

This means that we can reduce the cost of equipment maintenance for our clients by up to 30%


As our customer, you will never pay for unnecessary time wasted during maintenance operations.

You will also never need to take your equipment out of operation unnecessarily.

We highly recommend you to contact us and become our next customer.


You will receive the best available service, accessibility, and flexibility.

Medical Service Solutions for Secure your investment     

   

Vill du ha ett samarbete med oss?